YFDD’s Generalforsamling 11-06-2022

Velkommen til YFDD´s generalforsamling
YFDD´s ordinære generalforsamling bliver afholdt online og alle gamle som nye medlemmer er velkomne.

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85680959174?pwd=THpUa0JKVkVtdTFCdTY5d0w5YnBtZz09
Dagsordenen er følgende:
1.Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Regnskab og budget 2021/2022
4. Strategisk partnerskab (Hvilke lande vil vi fokusere vores indsats imod?)
5. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
8. Evt.