YFDD’s Generalforsamling

Velkommen til YFDD´s generalforsamling
YFDD´s ordinære generalforsamling bliver afholdt online og alle gamle som nye medlemmer er velkomne.
Dagsordenen er følgende:
1.Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Regnskab og budget 2019/20
4. Hvilke lande vil vi fokusere vores indsats imod?
5. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
6. Ændringer af vedtægter
7. Ændringer i Daglig leders kontrakt
8. Evt.